Åtgärder

 Mottagare/ kund
Leverantör/ avsändare
Enskilt fall
Reklamation till leverantör. Begäran om fakturajustering.Kreditering/debitering
Över tidUppföljning av leverans- och faktureringskvaliteten.
Rättelse av rabatt i system. Säkra processer för rabatthantering.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör