Åtgärder


Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör. Begäran om fakturajustering.Kreditering/debitering
Över tidUppföljning av leverans- och faktureringskvaliteten.Rättelse av prislista i kommunikation och/eller i system. Säkra processen för prislistehantering -och ändringar.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör