Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör. Ange tillägg på order alternativt returhantering. Retur bör i möjligaste mån undvikas för att reducera kostnader.Eventuellt returhantering.
Över tidUppföljning av leverans- och faktureringskvaliteten.Förbättra plockrutiner/kvalitet.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör