Åtgärder

 Mottagare/ kundMottagare/ Leverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör. Ange avvikelse.Kreditering eller kompletterande leverans
Över tidUppföljning av leverans- och faktureringskvaliteten.Förbättra plockrutiner/kvalitet.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör