Åtgärder

 Mottagare/ kund
Leverantör/ avsändare
Enskilt fall 
Invänta leverans innan beställning stängs. Stäng order om ingen leverans kommer ske.Kompletterande leverans eller meddela att ingen leverans kommer ske.
Över tid
Uppföljning av leveranskvaliteten.Arbeta tillsammans med kund för att undvika delleveranser.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör