Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fall
Reklamation till leverantör. Ange avvikelse på fraktsedel. Prisjustering, returhantering alternativt destruktion.Kreditering. Transportskada reklameras till transportör. Anmälan till försäkringsbolag om tillämpligt.
Över tidUppföljning av leveranskvaliteten.Utvärdering av transportör, lastbärare, rutiner och packning. Transportörsåtgärder.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
Försäkringspolicy
NSAB 2000
CMR konventionen
INCOTERMS
COMBITERMS