Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till transportör. Ange avvikelse på fraktsedel. Ny beställning till leverantör. Anmälan till försäkringsbolag om tillämpligt. 
Över tidUtvärdering av rutiner, transportör, lastbärare och packning. Transportörsåtgärder.Eventuellt förbättra förpackningskvalitet eller -utformning.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
Försäkringspolicy
NSAB 2000
CMR konventionen
INCOTERMS
COMBITERMS