Åtgärder

 Mottagare/ kund
Leverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör. Prisjustering, returhantering alternativt destruktion.Kreditering. Eventuellt returhantering.
Över tidUppföljning av produktkvaliteten.Förbättra kvalitet och/eller processer.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
Försäkringspolicy
Jordbruksverket Växtskyddet