Åtgärder

 Mottagare/ kund
Leverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör. Returhantering alternativt destruktion. Utredning om orsak.Kreditering. Eventuellt returhantering. Anmälan till försäkringsbolag om tillämpligt.
Över tidUppföljning av leveranskvaliteten.Förbättra kvalitet och /eller processer.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
Försäkringspolicy
NSAB 2000
CMR konventionen
INCOTERMS
COMBITERMS
Jordbruksverket Växtskyddet