Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till transportör. Ange avvikelse på fraktsedel. Anmälan till försäkringsbolag om tillämpligt.Kreditering. Eventuellt returhantering.
Över tidUtvärdering av rutiner, transportör, lastbärare och packning. Transportörsåtgärder.Eventuellt förbättra kvaliteten.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
Försäkringspolicy
NSAB 2000
CMR konventionen
INCOTERMS
COMBITERMS
Jordbruksverket Växtskyddet