Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fall
Reklamation till leverantör. Prisjustering, returhantering alternativt destruktion.Eventuellt returhantering. Kreditering. Anmälan till försäkringsbolag om tillämpligt.
Över tidUppföljning av leveranskvaliteten.Säkerställa obruten frys/kylkedja. Utvärdering av transportör, lastbärare, rutiner och packning. Transportörsåtgärder.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
Försäkringspolicy
Djupfrysningsbyrån
Kyltekniska föreningen
LIVSFS Livsmedelsverkets författningssamling