Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till transportör. Ange avvikelse på fraktsedel. Anmälan till försäkringsbolag om tillämpligt.Eventuellt returhantering. Eventuell kreditering.
Över tidUtvärdering av transportör, lastbärare, rutiner och packning. Transportörsåtgärder.Eventuellt förbättra kvaliteten.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
Försäkringspolicy
Djupfrysningsbyrån
Kyltekniska föreningen
LIVSFS Livsmedelsverkets författningssamling