Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör. Returhantering, prisjustering alternativt destruktion.Kreditering alternativt returhantering.
Över tidUppföljning av leveranskvaliteten.Säkerställa datumkontroll.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
Försäkringspolicy
LIVSFS Livsmedelsverkets författningssamling