Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör. Returhantering, prisjustering alternativt destruktion.Kreditering alternativt returhantering.
Över tidUppföljning av leveranskvaliteten.Säkerställa datumkontroll och produktionsmärkning

Regelverk och länkar

Avtaler mellan kund och leverantör
LIVSFS Livsmedelsverkets författningssamling