Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör. Returhantering, prisjustering, ingen åtgärd alternativt destruktion.Uppföljning av leveranskvaliteten.
Över tidKreditering alternativt returhantering.
Säkerställa datumkontroll, produktionsmärkning och/eller att korrekt allokering utförs.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
LIVSFS Livsmedelsverkets författningssamling