Åtgärder

 Mottagare/ kund
Leverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör.
Kreditering alternativt returhantering.
Över tidUppföljning av produktkvaliteten.Säkerställ rätt vikt alternativ nytt eVCD.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
GS1 Sverige
Förpackningsguiden för dagligvaror