Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör. Returhantering alternativt ompalletering.
Eventuellt returhantering.
Över tid Uppföljning av leveranskvaliteten.Ändra palletering alternativt nytt eVCD/Validoo.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
GS1 Sverige
Förpackningsguiden för dagligvaror