Åtgärder

 Mottagare/ kund
Leverantör/ avsändare
Enskilt fallAnmälan till leverantör.Eventuellt sända dokument till mottagaren.
Över tidUppföljning av leveranskvaliteten.Rutiner för dokumenthantering. Transportörsåtgärder

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör