Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallAnmälan till leverantör.-------
Över tidUppföljning av leveranskvaliteten.Rutiner för dokumenthantering.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
NSAB 2000
CMR konventionen