Åtgärder

 Mottagare/ kund
Leverantör/ avsändare
Enskilt fall
Anmälan till leverantör.Rutiner för dokumenthantering. Transportörsåtgärder
Över tidUppföljning av leveranskvaliteten.Rutiner för dokumenthantering.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör