Åtgärder

 Mottagare/ kund
Leverantör/ avsändare
Enskilt fallAnmälan till transportör.Eventuellt sända dokument till mottagaren.
Över tidUppföljning av leveranskvaliteten. TransportörsåtgärderRutiner för dokumenthantering.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
NSAB 2000
CMR konventionen