Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallNoteras på fraktsedel. Reklamation till leverantör/godsavsändaren.Leverantören/godsavsändaren reglerar avvikelsen i transportörens PÖS.
Över tidUppföljning av pallkvaliteten.Förbättrade rutiner för pallkontroller för att inte icke godkända pallar skall sändas iväg till kunder.

Regelverk och länkar

SIS SS EN13698-1 och SIS SS EN ISO18613
UIC Kodex 435-2 och UIC Kodex 435-4
PAREBO
DNV