Åtgärder

 Mottagare/ kund
Leverantör/ avsändare
Enskilt fallNoteras på fraktsedel. Reklamation till leverantör/godsavsändaren.Leverantören/godsavsändaren reglerar avvikelsen i transportörens PÖS.
Över tidUppföljning av dokumentkvaliteten.Förbättrade rutiner för dokumentkontroll.

Regelverk och länkar

Respektive transportörs regler för PÖS.  DHL, Schenker, Bring