Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallNoteras på fraktsedel. Reklamation till leverantör/godsavsändaren.Kreditering
Över tidUppföljning av pallkvaliteten.Säkra pallkvaliteten.

Regelverk och länkar

SIS SS EN13698-1 och SIS SS EN ISO18613
UIC Kodex 435-2  och UIC Kodex 435-4
PAREBO
DNV