Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör.Eventuellt kreditering
Över tidUppföljning av pallkvaliteten.Säkra pallkvaliteten.

Regelverk och länkar

SIS SS EN13698-1 samt SIS SS EN ISO18613
UIC Kodex 435-2 samt UIC Kodex 435-4