Åtgärder

 Mottagare/ kund
Leverantör/ avsändare
Enskilt fallNoteras på fraktsedel. Reklamation till transportör.Leverantören/godsavsändaren reglerar avvikelsen i transportörens PÖS.
Över tidUppföljning av transportkvaliteten.Uppföljning av transportkvaliteten. Instruktioner till transportör/byte transportör

Regelverk och länkar

SIS SS EN13698-1 samt SIS SS EN ISO18613
UIC Kodex 435-2 samt UIC Kodex 435-4
PAREBO
DNV
Respektive transportörs regler för PÖS.  DHL, Schenker, Bring