Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallNoteras på fraktsedel. Reklamation till transportör. Reglering avvikelsen i transportörens PÖS.-----
Över tidTransportörsåtgärder.-----

Regelverk och länkar

SIS SS EN13698-1 och SIS SS EN ISO18613
UIC Kodex 435-2  och UIC Kodex 435-4
PAREBO
DNV
Respektive transportörs regler för PÖS.  DHL, Schenker, Bring