Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallNoteras på fraktsedel. Reklamation till leverantör/godsavsändaren.Kreditering. Reklamation till transportör.
Över tidUppföljning av transportkvaliteten.Uppföljning av transportkvaliteten. Instruktioner till transportör eller eventuellt byte transportör. Säkra pallkvaliteten.

Regelverk och länkar

SIS SS EN13698-1 samt SIS SS EN ISO18613
UIC Kodex 435-2 samt UIC Kodex 435-4
NSAB 2000 Nordiska Speditionförbundets Allmänna Bestämmelser
CMR konventionen