Åtgärder

 Mottagare/ kund Leverantör/ avsändare
Enskilt fallNoteras på fraktsedel. Reklamation till transportör.----
Över tidInstruktioner till transportör/byte transportörSäkra pallkvaliteten.

Regelverk och länkar

SIS SS EN13698-1 samt SIS SS EN ISO18613
UIC Kodex 435-2 samt UIC Kodex 435-4
NSAB 2000 Nordiska Speditionförbundets Allmänna Bestämmelser
CMR konventionen