Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fall
Reklamation till leverantör.Kreditera eller debitera SRS-pant.
Över tidKontrollera att ändring görs i eVCD/Validoo.Gör ändring genom eVCD/Validoo.

Regelverk och länkar

SRS Svensk Retursystem AB
GS1 Sverige
Förpackningsguiden för dagligvaror