Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör.Se Kvalitet
Över tidUppföljning av transportkvaliteten.Instruktioner till transportör/byte transportör

Regelverk och länkar


LIVSFS Livsmedelsverkets författningssamling