Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till transportör.Eventuellt stoppa lastning. Meddela mottagaren/kund.
Över tidInstruktioner till transportör/byte transportörKravspecifikation för transportmdel/-fordon.

Regelverk och länkar

LIVSFS Livsmedelsverkets författningssamling