Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fall
Reklamation till transportör.Eventuellt stoppa lastning. Meddela mottagaren/kund.
Över tidInstruktioner till transportör/byte transportör----

Regelverk och länkar

AML Arbetsmiljölagen