Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör.Eventuellt boka ny leveranstidpunkt.
Över tidUppföljning av transportkvaliteten.Instruktioner till transportör/byte transportör

Regelverk och länkar


AML Arbetsmiljölagen