Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallKomplettring alternativt returhantering.Eventuellt komplettering alternativt returhantering.
Över tidVerifiera avläsningsutrustningen. Uppföljning av märkningskvaliteten.Eventuellt komplettering alternativt returhantering.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
GS1 Sverige
Förpackningsguiden för dagligvaror