Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallKomplettring alternativt returhantering.Eventuellt komplettering alternativt returhantering.
Över tidSäkerställ transportkvaliteten. Instruktioner till transportör/byte transportör. Transportörsåtgärder.Verifiera etikett- och/eller printerkvaliteten.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
GS1 Sverige
Förpackningsguiden för dagligvaror