Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallKomplettring alternativt returhantering.Eventuellt komplettering alternativt returhantering.
Över tidUppföljning av märkningskvaliteten.Säkerställ transportkvaliteten. Instruktioner till transportör/byte transportör

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
GS1 Sverige
Förpackningsguiden för dagligvaror