Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallKomplettring alternativt returhantering.Eventuellt komplettering alternativt returhantering.
Över tidUppföljning av märkningskvaliteten.Komplettera märkning.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör
GS1 Sverige
Förpackningsguiden för dagligvaror
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap