Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör. Returhantering alternativt destruktion.Eventuellt returhantering. Kreditering.
Över tidUppföljning av leveranskvaliteten.Säkerställa produktkvaliteten.

Regelverk och länkar

GS1 Sverige
Förpackningsguiden för dagligvaror