Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör. Eventuellt neka mottag samt bokning av ny leveranstidpunkt.Eventuellt arrangera ny leveranstidpunkt.
Över tidUppföljning av leveranstidpunkter.Eventuellt instruktioner till transportör/byte transportör

Regelverk och länkar

Kundleverantörsavtal (logistikbilagan)