Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör. Eventuellt bokning av ny hämtningstidpunkt.Eventuellt arrangera ny leveranstidpunkt.
Över tidUppföljning av leveranskvaliteten.Säkra ordersammanställningsrutiner. Säkra tillgängligheten.

Regelverk och länkar

Kundleverantörsavtal (logistikbilagan)