Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör. Transportören får vänta eller återkomma.----
Över tidUppföljning av leveranskvaliteten.Instruktioner till transportör/byte transportör

Regelverk och länkar

Kundleverantörsavtal (logistikbilagan)