Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallReklamation till leverantör.Eventuell returhantering
Över tidUppföljning av leveranskvaliteten.Säkra sträckfilmsrutiner.

Regelverk och länkar

Avtalet mellan kund och leverantör (logistikbilagan)
GS1 Sverige
AML Arbetsmiljölagen