Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallTillåt ingen lossning eller arrangera alternativ tid. Reklamation till leverantör.Eventuellt boka ny leveranstidpunkt.
Över tidUppföljning av leveranskvaliteten.Instruktioner till transportör för att säkra behörigheten alternativ byte transportör.

Regelverk och länkar

AML Arbetsmiljölagen
Försäkringspolicy