Åtgärder

 Mottagare/ kundLeverantör/ avsändare
Enskilt fallEventuellt boka ny hämtningstidpunkt.Ombesörja lastning. Eventuellt boka ny hämtningstidpunkt.
Över tidInstruktioner till transportör för att säkra behörigheten alternativ byte transportör.Uppföljning av transportkvaliteten.

Regelverk och länkar

AML Arbetsmiljölagen
Försäkringspolicy